1 1842

Öz Marka, ayırt edilebilir işaretlerden oluşan bir fikri mülkiyet hakkıdır. Teşebbüsler, markayla ürün ve hizmetlerini tanıtabilmekte, ayırt edilebilirlik kazanmakta ve ürün ve hizmetin kaynağını gösterebilmektedir. Teşebbüsün ortakları, markayı sermaye olarak da şirkete koyabilir. Sermaye olarak konulan marka, mahkeme nezdinde seçilen…

Devamını Oku
2 261

Sigortacılık İşlemlerinde Rekabetin Korunması? konulu tezimizin ilk bölümünde, rekabetin ve sigorta sözleşmesinin kavramsal çerçevesi tanıtılmış, rekabet kavramının ortaya çıkış sebepleri ile sigortacılık alanı ve rekabet kavramı arasındaki ilişki irdelenmiştir. Bu bölümde, teşebbüs birliklerinin uyumlu eylemlerinin, anlaşmalarının ve kararlarının, rekabet ihlâllerinin…

Devamını Oku
0 330

Tüketim hayatı bakımından reklamların önemi büyüktür. Tüketiciler ürünleri reklamlar ile tanır ve reklamda anlatılanlara güvenir. Yoğun bir rekabet ortamında, işletmeler kendi ürünlerinin satışını daha da arttırmak gayesiyle reklamlara büyük paralar harcarlar. Birçok ülkede yasaklanan bu reklamlar karşısında tüketicilerin konumu da…

Devamını Oku
0 176

There are three primary ways to work with third-party services in Ghost: using Zapier, editing your theme, or using the Ghost API. Zapier You can connect your Ghost site to over 1,000 external services using the official integration with Zapier. Zapier…

Devamını Oku